INTERmedi@ Ł.Czekała T.Frąckowiak M.Piasecki Spółka Jawna
63-100 Śrem, ul. Modrzewskiego 1a, tel. +48 61 2836149, 2829764. fax +48 61 2838113, e-mail: info@inter.media.pl